Allt du behöver veta om energideklaration för din villa

05 februari 2024 Alice Pettersson

editorial

Att ha koll på energianvändningen i sitt hem är inte bara viktigt för miljön utan även för din plånbok. En energideklaration är ett verktyg som ger husägare ovärderlig information om hur energieffektiv deras villa faktiskt är. I denna artikel utforskar vi vad en energideklaration är, dess fördelar och hur processen går till. Läs vidare för att få viktig insikt och förståelse för hur du kan förbättra din energianvändning och övergå till ett mer hållbart boende.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration villa är ett dokument som beskriver hur mycket energi en byggnad använder, vilka energikällor som används och hur energieffektiv byggnaden är. Deklarationen innehåller även rekommendationer för att minska energianvändningen och förbättra energieffektiviteten. I Sverige är det lag på att alla byggnader, inklusive privata villor, ska ha en giltig energideklaration vid försäljning, uthyrning eller vissa ombyggnationer. Deklarationen är giltig i tio år och måste därefter uppdateras.

Vikten av en korrekt energideklaration

Energideklarationen är inte bara ett juridiskt krav utan också en viktig källa till information för husägare, köpare och hyresgäster. Den visar på möjliga åtgärder för att minska energiförbrukningen och kan därmed hjälpa husägare att spara pengar på lång sikt. En korrekt och utförlig energideklaration kan också höja värdet på din fastighet då energieffektiva hus är eftertraktade på marknaden. För husköpare och hyresgäster ger det en tydlig bild av de framtida driftkostnaderna för huset.

energideklaration villa

Hur går processen till?

För att få en energideklaration för din villa behöver du kontakta en certifierad energiexpert som kommer att genomföra en grundlig undersökning av din fastighet. Experten kommer att titta på byggnadens isolering, fönster, uppvärmningssystem och andra komponenter som påverkar energiförbrukningen. Detta följs av en beräkning av husets energiprestanda och slutligen utarbetas en deklaration som avslöjar fastighetens energiklass och rekommendationer för energibesparingar.

Det är viktigt att energideklarationen utförs av en behörig och certifierad energiexpert. Kompetensen hos experten säkerställer att all information är korrekt och att rekommendationerna är relevanta för just ditt hus. En certifierad energiexpert följer aktuella riktlinjer och standarder för att garantera att energideklarationen är trovärdig och håller hög kvalitet.

Fördelar med energideklaration

En energideklaration belyser inte bara den aktuella energianvändningen utan ger även husägare en chans att vidta åtgärder för att minska sin miljöpåverkan och kostnader. Genom att genomföra föreslagna förbättringar kan du som husägare öka komforten i ditt hem samtidigt som du bidrar till en mer hållbar livsstil. Dessutom kan energieffektiviseringsåtgärder ofta leda till ekonomiska besparingar genom minskade energikostnader över tid.

Att tänka på inför energideklarationen

För att underlätta processen och säkerställa att energideklarationen blir så noggrann som möjligt är det bra om husägaren införskaffar och förbereder relevant information om fastigheten. Detta kan inkludera tidigare energiräkningar, byggår, renoveringshistorik och typ av värmesystem. Genom att ha denna information tillgänglig kan energiexperten få en mer komplett bild av fastighetens energistatus och ge skräddarsydda rekommendationer.