Allt du behöver veta om värmepumpar

31 oktober 2023 Theodor Selimovic

editorial

För att effektivisera energiförbrukningen och därmed minska utgifterna för uppvärmning kan det vara en god idé att installera en värmepump i bostaden. Förutom att bidra till en mer hållbar miljö, kan en värmepump även medföra betydande besparingar på energikostnaden. Men hur fungerar värmepumpar och vilken typ passar bäst för just ditt hem? I denna artikel dyker vi djupare in i ämnet.

Grundläggande om värmepumpar

En värmepump är ett system som tar tillvara på naturlig värme från jorden, luften och vattnet, för att sedan omvandla den till värme i bostaden. Principen bygger på att pumpen, med hjälp av ett kylmedium, absorberar värmenergi och transporterar den från en lågtemperaturkälla till en högtemperaturkälla. Energiutbytet är effektivt och bidrar till att både inomhusklimatet och ekonomin förbättras.

Olika typer av värmepumpar

Det finns olika typer av värmepumpar, varav de vanligaste är bergvärmepump, luftvärmepump, luft/vattenvärmepump och jordvärmepump. Vilken typ som passar bäst beror på var du bor och vart i bostaden värmen ska tillföras. En bergvärmepump utvinner värme ur berggrunden. Denna lösning är väldigt driftsäker och energieffektiv, men installationen kan vara dyrare än för andra värmepumpar. En luftvärmepump tar tillvara på energin i uteluften. Med luft/vattenvärmepump utnyttjas uteluftens värme för att värma upp vatten i husets värmesystem. En jordvärmepump utnyttjar värme från marken. Denna typ av värmepump är även den effektiv och driftsäker men kräver god tillgång på markyta.

värmepumpar

Investeringskostnad och besparing

En värmepumps anskaffningskostnad kan upplevas som hög men det är viktigt att se det som en långsiktig investering. Beroende på vilken typ av värmepump som väljs och vilket uppvärmningssystem som ersätts, kan den betala av sig på allt från några få år till runt tio år. En gammal oljepanna kan till exempel ersättas med en värmepump som använder 70-80% mindre energi. Det betyder en stor besparing på energikostnaden och ett viktigt bidrag till att minska klimatpåverkan. För att få bästa möjliga resultat med din värmepump, är det viktigt att installationen utförs av en professionell installatör. Hos http://www.crillesvvs.se/produkter kan du få all den hjälp du behöver, från rådgivning och val av värmepump till installation och service. Med rätt val av värmepump och rätt installatör kan du se fram emot en behaglig inomhustemperatur och minskade energikostnader år ut och år in.