Guide till dig som vill hyra ut din bostadsrätt

01 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att hyra ut sin bostadsrätt kan vara en god idé av flera skäl. Kanske ska du arbeta eller studera på annan ort under en period, eller så vill du dra nytta av ledigt utrymme för att förbättra din ekonomi. Att hyra ut bostadsrätt kan dock kännas komplext för den som inte är insatt. I denna artikel guidar vi dig genom alla de viktiga stegen, från att förstå förutsättningarna till att lyckas med uthyrningen.

Vad innebär det att hyra ut en bostadsrätt?

Att hyra ut bostadsrätt innebär att bostadsrättsinnehavaren ger någon annan rätt att bo i lägenheten mot en hyra. Detta kan ske antingen på kort eller lång sikt. Innan uthyrningen får ske krävs dock tillstånd från bostadsrättsföreningen. Det är viktigt att noga läsa igenom sin bostadsrättsförenings stadgar och regler för andrahandsuthyrning och att skriva ett tydligt kontrakt mellan uthyraren och hyresgästen för att undvika framtida missförstånd.

Förberedelser och tillstånd

Innan du hyr ut din bostadsrätt är det några viktiga förberedelser som behöver göras. Först och främst måste du söka och få godkänt tillstånd från din bostadsrättsförening. Detta krävs enligt lag och utan det kan du som uthyrare råka ut för konsekvenser som i värsta fall kan leda till att du förlorar din bostadsrätt. När du söker tillstånd från föreningen är det viktigt att du förklarar dina skäl till uthyrningen. Godtagbara skäl kan vara arbete på annan ort, studier eller längre resor. Omständigheterna ska vara väl underbyggda och du kan komma att behöva intyg som styrker dina skäl.

Hyra ut bostadsrätt

Juridiska aspekter och skapande av hyresavtal

När tillståndet är i hamn är det juridiska aspekter som står på tur. Du behöver upprätta ett hyresavtal som skyddar både dig som uthyrare och hyresgästen. I avtalet bör det framgå hur lång uthyrningsperioden är, vilken hyran är, vad den inkluderar, vad som händer vid eventuell skada, och regler kring uppsägning av avtalet. Det är också viktigt att tänka på att hyran inte får vara oskäligt hög. Enligt hyreslagen får hyran för en andrahandsuthyrning av bostadsrätt inte överstiga kostnaderna för lägenheten såsom den månadsvisa avgiften till föreningen, kostnader för el, bredband och möblering. Ett för högt pris kan resultera i att hyresnämnden sänker hyran.

Praktiska aspekter och marknadsföring

När den rättsliga grunden är lagd, är det dags att förbereda bostaden för uthyrning. Se till att bostaden är ren, i gott skick och om möjligt neutralt inredd för att tilltala en bredare grupp av potentiella hyresgäster. Det kan även vara bra att dokumentera lägenhetens skick genom bilder och en boendechecklista innan hyresgästen flyttar in. Marknadsföring av din bostadsrätt är nästa steg och här är goda foton och en tilltalande beskrivning av objektet avgörande för att locka rätt hyresgäster. Använd plattformar som Blocket, sociala medier eller specialiserade mäklartjänster för att nå ut med din annons.

Uppföljning och hantering

Under uthyrningsperioden är det viktigt att upprätthålla en god kommunikation med din hyresgäst. Var tillgänglig för frågor och var beredd att ta hand om eventuella problem som kan uppstå. Genom att vara en ansvarsfull och tillmötesgående värd ökar du chansen för en smidig uthyrningsupplevelse för alla inblandade. Kom ihåg att som uthyrare har du rätten att göra regelbundna inspektioner av lägenheten för att säkerställa att allt är i ordning. Dessa bör dock alltid aviseras i god tid och genomföras på ett respektfullt sätt. Efter uthyrningens avslut, gör en noggrann genomgång av lägenheten tillsammans med hyresgästen för att identifiera eventuella skador eller brister som ska åtgärdas.